Ξενοδοχείο & Πανσιόν σκύλων στη Βαρυμπόμπη
Χρήσιμα άρθρα και πληροφορίες

Νέα νομοθεσία για ζώα συντροφιάς - Πρόγραμμα "Άργος"

Για χρόνια τα ζώα συντροφιάς ζούσαν κοντά μας χωρίς να προστατεύονται από κάποιο νομικό πλαίσιο. Από τον Σεπτέμβριο του 2021, τα δικαιώματα των ζώων μας προστατεύονται από τον νόμο 4830 που ορίζει το Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ».

Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν, όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς οφείλουν να σέβονται τις πέντε βασικές ελευθερίες των ζώων:
1. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα,
2. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση,
3. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια,
4. Ελευθερία από φόβο και αγωνία,
5. Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς.

Οι κανόνες λένε αυτά, που θα έπρεπε για όλους να είναι αυτονόητα, ότι το ζώο θα πρέπει να ζει σε ένα άνετο, καθαρό και ασφαλές για την ψυχική και σωματική του υγεία περιβάλλον, όπου θα του παρέχεται πρόσβαση σε τροφή, νερό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τα ζώα μας δεν θα πρέπει να ζουν υπό τον φόβο τραυματισμού ή κακομεταχείρισης, αλλά να έχουν την ελευθερία να εκφράζονται και να κοινωνικοποιούνται με ασφάλεια, όπως προστάζει η φύση τους.

Πέραν όμως από τα παραπάνω, ο νόμος περιλαμβάνει και κάποιες επιπλέον υποχρεώσεις των ιδιοκτητών προκειμένου οι πιστοί μας φίλοι να ζουν με ασφάλεια ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας. Παρακάτω θα αναλύσουμε δύο βασικές κατηγορίες, προκειμένου όλοι οι ιδιοκτήτες να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν:

Στείρωση
Κάθε ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας οφείλει να στειρώσει το ζώο του εντός έξι μηνών από την απόκτησή του, εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός έτους. Σε περίπτωση που το ζώο κατά την απόκτησή του είναι μικρότερο από ενός έτους, η στείρωση πραγματοποιείται μέσα στους έξι πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του πρώτου έτους. Η προθεσμία μπορεί να διαφοροποιηθεί μόνο με εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου.

Η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική μόνο για τους σκύλους των Ενόπλων Δυνάμεων και για ζώα των οποίων δείγμα γενετικού υλικού (DNA) έχει αποσταλεί στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ).

Οι ιδιοκτήτες που αμελούν ή αρνούνται να στειρώσουν τον σκύλο τους και δεν έχουν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, επιβαρύνονται με πρόστιμο 1,000 ευρώ και τους δίνεται προθεσμία τριών μηνών ώστε είτε να προχωρήσουν σε στείρωση, είτε να στείλουν γενετικό υλικό (DNA). Σε περίπτωση που παρέλθει και αυτό το διάστημα χωρίς να ενεργήσουν, τους επιβάλλεται εκ νέου το ίδιο πρόστιμο.

Ηλεκτρονική Σήμανση (τσιπάρισμα)
Κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να φροντίσει να καταγράψει τον σκύλο ή τη γάτα του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ). Στην περίπτωση που το ζώο είναι κουτάβι θα πρέπει αυτό να γίνει πριν εκείνο αποχωρήσει από τον τόπο γέννησής του και πριν συμπληρωθούν δύο μήνες από τη γέννησή του.

Η ηλεκτρονική σήμανση και καταχώρηση των στοιχείων στο ΕΜΖΣ είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως ηλικίας του ζώου. Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωμένος, να ενημερώνει τον κτηνίατρο ή τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου, για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο ΕΜΖΣ, και αφορούν είτε τον ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς, εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή. Ενημέρωση θα πρέπει να πραγματοποιείται και σε περίπτωση απώλειας ή εύρεσης ζώου. Η δήλωση θα πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο ημερών από το συμβάν.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης σκοπεύει να μεταναστεύσει σε άλλη χώρα μαζί με το ζώο του, η διαγραφή από το ΕΜΖΣ πραγματοποιείται μόνο με την επίδειξη σχετικού αποδεικτικού εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή, πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Σε περίπτωση ταξιδιού δεν ξεχνάμε ότι τα ζώα μας ταξιδεύουν στο εξωτερικό με διαβατήριο κι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση τόσο των δικών μας, όσο και των δικών τους στοιχείων.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς του και δεν έχει βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, του τόπου της μόνιμης κατοικίας του. Πιστοποιημένος υπάλληλος του δήμου ενημερώνει άμεσα το ΕΜΖΣ και μεριμνά για την υιοθεσία μέσω της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Ο δε ιδιοκτήτης που παραδίδει το ζώο του στον δήμο, στερείται της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου συντροφιάς για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Τόσο η Στείρωση, όσο και η Ηλεκτρονική Σήμανση όλων των ζώων συντροφιάς αποτελεί τη μόνη ασφαλή λύση για να μειωθούν τα εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν υπό άθλιες συνθήκες στη χώρα μας. Είναι επίσης κι ένας τρόπος να δείξουμε τον σεβασμό μας προς το κατοικίδιο μας και να δηλώσουμε έμπρακτα ότι έχει ίσα δικαιώματα με εμάς.